Fasadhissar

Med hjälp av Rosteks fasadhissar, med en eller två vinshar, sköts service och tvättning av byggnaden säkert och effektivt. På engelska kallas fasdadhissar ofta för BMU-Cradle. 

Ta kontakt›

Rostek Roslift BMU

Tillsammans med serviceskenor eller en takvagn utgör Rosteks fasadhiss ett åtkomstsystem enligt standarden EN1808. Moderna fasadhissar som löper längs permanent installerade fasadskenor är den naturliga lösningen. Fasadhissen kan dessutom användas under byggnadsarbetet. Då du beställer ett system med antingen serviceskenor eller en takvagn går det bra att hyra en fasadhiss från Rostek. 

Ladda broschyren för  BMU2 fasadhiss ›

Fasadhissen erbjuder ett tryggt sätt att underhålla och tvätta byggnadens fasader på ett effektivt sätt. Standardavståndet mellan vajrarna på en två personers fasadhiss är 1,7 meter men vi har även andra storlekar.

Fasadhissen har täckta sidor och golv. Verktyg och material faller därför inte ner utan hålls inne i hissen. Fasadhissarnas kapacitet tillåter också transport av verktyg och de delar som behövs för servicearbetet

Ladda broschyren för  BMU1 fasadhiss ›Rostek BMU Cradles

Ta kontakt