Monorails / fasadskenor

Med erfarenhet från över 3000 monorail-projekt
hjälper våra ingenjörer att planera det optimala åtkomstsystemet.

Ta kontakt›

Rostek Monorail Solution

Fasadskenorna i aluminium fästs i byggnaden med hjälp av olika typer av konsoler. Tack vare vårt stora utbud av skenor kan konsolerna fästas antingen från sidan eller ovanför skenan. Avståndet mellan konsolerna kan vara två till fem meter.

Vårt monorailsystem består av en aluminiumskena längs med vilken en manuell eller motoriserad löpkatt färdas. Från löpkatten hänger i sin tur en fasadhiss eller hängställning.

Ladda broschyren för  horisontella fasadskenor ›Ladda broschyren för  horisontella RS133D skenor ›

Vårt breda produktutbud garanterar marknadens bästa lösningar. Ingen byggnad är för komplicerad.

Ladda broschyren för  infällda skenor >

Rostek Hidden / Concealed monorail solution
Rostek Roslift System in use

Roslift löpkatten klättrar längs en lutande serviceskena Systemet är den optimala lösningen för moderna byggnader med lutande takfot. Till och med de mest ovanliga arkitektoniska lösningarna kan skötas med ett Roslift system.

Ladda broschyren för  lutande fasadskenor ›

Ta kontakt