<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1135047586615192&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

The Ultimate Access System

Fasadhissar, stegar och servicebryggor för underhåll och service av fasader och glastak

Produkter ›Ta kontakt›

Den tilltagande urbaniseringen och den moderna arkitekturen ökar användningen av glasfasader runt om i världen. Regelbundna kontroller, tvättning och service av fasaderna ingår i varje byggnads underhållsprogram. Trygga, fungerande och användarvänliga system är en nödvändighet för att bevara byggnaderna och deras utseende för de kommande decennierna.

 

Ladda Rostek    broschyr ›

Läs mer ›

Rosteks tjänster gör det möjligt för arkitekter, konsulter och byggnadsentreprenörer att lyckas. Vid så gott som varje större byggprojekt finns det behov för Rosteks lösningar. Att skapa fungerande, effektiva och unika lösningar för flyg- och järnvägsterminaler, sjukhus och köpcentra hör till vår specialkompetens. Vi gör också mindre projekt för bland annat trapphusfasader.

Ta kontakt›

Abu_Dhabi_Airport.jpg

BMU_Cradle.png

Våra åtkomstsystem är certifierade enligt EN 1808:2015 och EN 1090. Vi har också en ISO9001:2015 godkänning. Produktutvekling och testning av alla produkter gör vi i Finland. Som tillverkare är vi stolta över att ha en olycksstatistik med 0 olyckor.