REKISTERISELOSTE

Rostek Oy Markkinointirekisteri

Rekisteriseloste

Tämä on Rostek Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.05.2018. Viimeisin muutos 29.07.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Rostek Oy,
Tillinmäentie 1E, 02330 Espoo
Puhelin: +358 207 402 560
Sähköposti: info@rostek.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nina Hietamies, Tietosuojavastaava
Tillinmäentie 1E, 02330 Espoo
Sähköposti: nina.hietamies@rostek.fi

3. Rekisterin nimi

Rostek Oy markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tarjota parempaa markkinointia nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • henkilön nimi,
  • Asema/Titteli,
  • yritys/organisaatio,
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (yhteydenotto, uutiskirje, ladattava sisältö), sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään Hubspotin servereille USA:han. Siirto on toteutettu sertifioidun Privacy Shield -ohjelman avulla. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rostek Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jossa rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

10. Tietojen muuttaminen ja poistaminen rekisteristä

Sinulla on oikeus tarkastella henkilökohtaisia tietojasi ja vaatia tarvittavia muutoksia, jotta henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajan tasalla. Lisäksi voit kieltäytyä suoramarkkinoinnista ja muilla tavoin hyödyntää oikeuksiasi sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Rostek Oy korjaa, poistaa tai täydentää virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita henkilötietojasi. Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, ota yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön