Ladda ner Rostek produkt BIM modeller

Rostek BIM modeller kan användas fritt. 
Ta kontakt med oss för gällande frågår.

BIM modeller är i .ifc -format. Ladda gratis Solibri software för att öppna modeller.

laptop.png
Broschyren skickas till dig via    e-post.
set-square.png
Linken blir gammal efter en vecka av nerladdning. Spara modellerna för ditt fritt anbruk.